Góc góp ý

Thư viện ĐHQT luôn ghi nhận ý kiến và đề nghị của bạn để có thể cải thiện chất lượng hoạt động. Góp ý/đề xuất của bạn sẽ được gửi trực tiếp về Trưởng Thư  viện. Nếu muốn nhận được phản hồi của Thư viện, bạn có thể để lại địa chỉ email.

Phản hồi