Thư viện Đại học Quốc tế

Được thành lập từ năm 2003, Thư viện trường Đại học Quốc tế đã trở thành một phần không thể thiếu của công tác học tập, giảng dạy, và nghiên cứu của trường. Thư viện gồm có hai tầng, với tổng diện tích hơn 1000 m2, trang thiết bị hiện đại, và hệ thống quản lý thư viện tự động hóa.

Điểm mạnh của Thư viện ĐHQT là nguồn tài liệu. Nguồn tài liệu in, bao gồm giáo trình và sách tham khảo chuyên ngành, được sưu tầm hơn 10 năm nên có số lượng phong phú. Sinh viên của trường còn truy cập được nhiều cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế như InfoTrac, Springer Link, Wiley, Proquest, IEEE, ACS publications… Ngoài ra, người dùng cũng có thể truy cập trực tuyến kho tài liệu nội sinh (luận văn, luận án).

Nắm bắt được nhu cầu của sinh viên và cán bộ giảng dạy, Thư viện đang không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động: Tăng cường nguồn tài liệu chuyên ngành và trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng cao;  Bổ sung nhiều tiện ích trực tuyến nhằm khuyến khích sử dụng và tối ưu hóa việc truy cập tài nguyên; Tập huấn nâng cao năng lực tự nghiên cứu cho sinh viên; và Chú trọng khâu tư vấn/trợ giúp cho người sử dụng thư viện.