Hỗ trợ tài liệu điện tử

 

Liên hệ Dịch vụ LibQuest khi cần:

  • Đăng ký truy cập cơ sở dữ liệu và trợ giúp
  • Cẩm nang giảng dạy kèm theo sách (IMs)
  • Hướng dẫn/tập huấn sử dụng CSDL
  • Download bài báo khoa học theo yêu cầu
  • Đề xuất mua tài liệu trực tuyến

 

Quầy LibQuest:

LibQuest.jpg

Thư viện Tầng 2
(08) 3724 4270 - 3947

 

Truy cập TL điện tử: Bấm vào đây

Đăng ký sử dụng: Bấm vào đây

Hướng dẫn sử dụng: Bấm vào đây

Đề xuất mua tài liệu: Bấm vào đây