Không gian học

Khu vực đọc

 

Đọc tại Thư viện

  • Sách và luận văn (bản in)
  • Trạm tra tìm tài liệu
  • Wifi

Quy định: Khu vực im lặng

Liên hệ: Thư viện Tầng 1

Nơi tự học

 

Nơi tự học

  • Bàn học yên tĩnh
  • Wifi

Quy định: Khu vực im lặng

Liên hệ: Thư viện Tầng 2

Học nhóm

 

Bàn học nhóm

  • Bàn ghế/Sofa cho nhóm
  • Wifi

Quy định: Yên tĩnh và trao đổi nhỏ nhẹ

Liên hệ: Thư viện Tầng 2

Phòng thảo luận

 

Phòng thảo luận/học nhóm

  • Bảng viết
  • Màn hình LCD trình chiếu
  • Wifi

Vui lòng đăng ký sớm nếu có nhu cầu

Thư viện Tầng 2

(08) 3724 4270 - 3947