Giáo trình

Sử dụng giáo trình:

 

Vị trí tài liệu

Đọc tại Thư viện

HighUse (tài liệu nhãn Đỏ)

Mượn ngắn hạn 24h

HighUse (tài liệu nhãn Xanh)

1 Tuần (sinh viên)

Quầy lưu hành - Thuê trợ giá

1 Học kỳ (sinh viên)

Quầy lưu hành - Thuê trợ giá

1 Học kỳ (staff) HighUse - Theo quy định

Danh mục giáo trình - Bấm vào đây (chọn Books Tab)

Cần mua giáo trình? -  Bấm vào đây

Liên hệ:

Thư viện: Tầng 1
(08) 3724 4270 x 3241

 

 

Giáo trình mới