Thư viện ĐHQT luôn ghi nhận ý kiến và đề nghị của bạn để có thể cải thiện chất lượng hoạt động. Góp ý/đề xuất của bạn sẽ được gửi trực tiếp về Trưởng Thư  viện. Nếu muốn nhận được phản hồi của Thư viện, bạn có thể để lại địa chỉ email.