Đặt mua giáo trình dạng e-Book (e-texts)

Đặt mua giáo trình online (e-texts) thông qua Thư viện:

Hiện nay hầu hết các đầu giáo trình đã có bản online, và việc tiếp cận e-Text đối với khách hàng cá nhân (người dùng đơn lẻ, người học) là tương đối phổ biến. Họ có thể tự thanh toán và sử dụng giáo trình trên nhiều platform khác nhau.

Việc mua và sử dụng giáo trình online đối với tổ chức (thư viện/trường học) còn tùy thuộc vào chính sách của từng nhà xuất bản. Các NXB thường yêu cầu phải mua với số lượng nhất định cùng một lúc thì mới mở e-texts thông qua thư viện, do đó đôi khi chưa đáp ứng được nhu cầu mua tài liệu trên thực tế. 

Thời gian gần đây, một số NXB đã trở nên linh hoạt hơn trong chính sách bán e-texts cho các trường, và Thư viện đang tích cực hỗ trợ các Khoa/Bộ môn đặt mua e-texts trong điều kiện cho phép. Giảng viên có nhu cầu vui lòng liên hệ Thư viện: anh Nguyên lbnguyen@hcmiu.edu.vn, chị Trang nptttrang@hcmiu.edu.vn

*Điểm cần lưu ý: phần lớn giáo trình dạng này ở dạng "cấp phép truy cập" có thời hạn trên platform của nhà cung cấp, nghĩa là đơn vị mua không sở hữu vĩnh viễn tài liệu. Việc đặt mua cũng giống như mua sách in, chi phí tùy thuộc vào số người-sử-dụng-đồng-thời và thời hạn cần sử dụng. Sau thời hạn này, nhà trường phải mua gia hạn.

*Tại sao Thư viện không mua bản PDF của giáo trình? Trước hết cần phân biệt giữa "giáo trình" và "sách chuyên khảo, tham khảo"; giáo trình thường ít được bán ở dạng 1 file PDF vì lý do về sở hữu trí tuệ, trong khi đó sách chuyên khảo ở dạng file PDF tương đối phổ biến. Nếu bán giáo trình online, các NXB sẽ áp dụng các chính sách kiểm soát download chặt chẽ, và định hướng cho người dùng ĐỌC TRỰC TUYẾN / MƯỢN TRÊN ỨNG DỤNG hơn là download về sử dụng.

*Mua Code học là gì? Là giáo trình điện tử tích hợp các chức năng hỗ trợ giảng dạy/học tập trực tuyến như tương tác, làm bài tập, chấm điểm, quản lý lớp học. Thường được bán cho trường học (giải pháp B2B) dưới dạng tài khoản thuê bao có thời hạn (subscription). Trường học, Khoa, hoặc Thư viện sẽ phân bổ code học cho các lớp, mỗi code tương ứng với một tài khoản người học. Việc đặt mua code học cho lớp đồng nghĩa phải mua giáo trình cho toàn bộ người học nên đòi hỏi có sự chuẩn bị về ngân sách.

Truy cập Giáo trình online:

Hiện Thư viện hỗ trợ truy cập giáo trình online (được mua thông qua Thư viện trường) trên platform VitalSource.

Giảng viên và người học truy cập thông qua Tài khoản Thư viện được cấp. Mọi chi tiết về tài khoản có trên: https://library.hcmiu.edu.vn/accounts 

Để đọc sách, vui lòng truy cập:

https://ezproxy.hcmiu.edu.vn/login?qurl=https://resolver.vitalsource.com; hoặc

https://library.hcmiu.edu.vn/research/database, Click vào VitalSource