Chào mừng Ngày sách Việt Nam 2022

NGÀY 21/4 - NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Ngày Sách Việt Nam là ngày để mọi thành phần trong xã hội cùng đóng góp khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; từ đó giúp khơi dậy lòng ham mê đọc sách, hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Tại Trường Đại học Quốc tế, để hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Thư viện trường bổ sung nguồn sách phục vụ phát triển văn hóa đọc - được truy cập qua nền tảng Odilo: https://odilo.hcmiu.edu.vn/

Thư viện cũng tổ chức các hoạt động trò chơi và triễn lãm. Bên dưới là một số hình ảnh của sự kiện: