Quy định Sử dụng Thư viện

Ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-ĐHQT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế.


QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụngĐối tượng phục vụ của Thư viện

TÀI KHOẢN VÀ THẺ THƯ VIỆN

Tài khoản Thư viện / Thẻ thư viện

PHỤC VỤ TẠI CHỖ

Thời gian mở cửa / Các dịch vụ tại chỗ / Đọc tài liệu tại chỗSử dụng phòng học nhómHành vi của bạn đọc khi vào Thư viện

MƯỢN TÀI LIỆU

Đối tượng được mượn / Tài liệu được mượnThời hạn và số lượng được mượnLuân chuyển tài liệuTrách nhiệm của bạn đọc khi mượn tài liệu

TRUY CẬP TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

Tài liệu trực tuyến (cơ sở dữ liệu)Truy cập tài liệu trực tuyến

QUY ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ

XỬ LÝ VI PHẠM

Tạm khóa Tài khoản Thư viện / Phạt tiền hoặc Bồi thườngQuy trình xử lý vi phạmXử lý trường hợp nợ sách khi kết thúc quá trình học hoặc khi thôi việcXử lý vi phạm đối với bạn đọc của các đơn vị có tham gia hợp tác, liên kết Thư viện với trường ĐHQT

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Trách nhiệm thi hành


 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về hoạt động Thư viện tại Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), bao gồm: những quy định chung; tài khoản và thẻ thư viện, phục vụ tại chỗ; mượn tài liệu, truy cập tài liệu trực tuyến, sở hữu trí tuệ, và xử lý vi phạm.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tất cả các đơn vị và cá nhân trực thuộc Trường ĐHQT và các cá nhân bên ngoài Trường có tham gia sử dụng dịch vụ do Thư viện Trường ĐHQT cung cấp.

Điều 2. Đối tượng phục vụ của Thư viện

1. Bạn đọc của Trường ĐHQT, bao gồm: giảng viên, cán bộ - viên chức, và người học;

2. Bạn đọc ngoài Trường ĐHQT, bao gồm: giảng viên thỉnh giảng, và bạn đọc của các Trường/Viện/Trung tâm có tham gia liên kết Thư viện với Trường ĐHQT.

Chương II

TÀI KHOẢN VÀ THẺ THƯ VIỆN

Điều 3. Tài khoản Thư viện

1. Giảng viên, cán bộ - viên chức, và người học của Trường ĐHQT được cấp Tài khoản Thư viện (tài khoản bạn đọc);

2. Bạn đọc dùng tài khoản được cấp để mượn tài liệu, truy cập tài nguyên trực tuyến, và sử dụng các dịch vụ khác của Thư viện;

3. Đối với bạn đọc là giảng viên và cán bộ - viên chức: Tài khoản Thư viện có hiệu lực trong khoảng thời gian công tác tại Trường ĐHQT (căn cứ hợp đồng lao động);

4. Đối với bạn đọc là người học: Tài khoản Thư viện có hiệu lực trong khoảng thời gian học tập tại Trường ĐHQT (căn cứ thời hạn ghi trên thẻ sinh viên/học viên/nghiên cứu sinh);

5. Trường hợp người học cần kéo dài thời hạn sử dụng Thư viện so với thời hạn ghi trên thẻ sinh viên/học viên/nghiên cứu sinh, người học cần xin giấy xác nhận của Khoa/Bộ môn đang theo học.

Điều 4. Thẻ thư viện

1. Tài khoản Thư viện được liên kết với Thẻ thư viện của bạn đọc;

2. Bạn đọc được sử dụng một trong hai loại thẻ sau:

a) Thẻ sinh viên/học viên/nghiên cứu sinh (SV/HV/NCS), thẻ cán bộ - giảng viên do Trường ĐHQT cấp.

b) Thẻ bạn đọc do Thư viện Trường ĐHQT cấp cho đối tượng bạn đọc không có thẻ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc thẻ bạn đọc của các Trường/Viện/Trung tâm có tham gia hợp tác, liên kết Thư viện với Trường ĐHQT theo điều khoản quy định trong quy chế hợp tác.

3. Bạn đọc không cho mượn thẻ/tài khoản và sử dụng thẻ/tài khoản của người khác, khi mất thẻ cần báo ngay cho Thư viện. Chủ thẻ phải chịu trách nhiệm về số tài liệu được mượn bằng thẻ của mình.

Chương III

PHỤC VỤ TẠI CHỖ

Điều 5. Thời gian mở cửa

1. Giờ mở cửa thường xuyên:

Khung giờ

Thứ Hai

Thứ
Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

08:00 - 11:30

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

 

11:30 - 13:00

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

 

13:00 - 16:00

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

 

16:00 - 17:30

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

Mở cửa

 

 

 

2. Mở (hoặc đóng) cửa theo nhu cầu:

Căn cứ nhu cầu và tình hình giảng dạy thực tế, Thư viện có thể mở cửa thêm giờ (hoặc đóng cửa) ở một số thời điểm nhất định trong năm học. Cơ sở thực hiện sẽ dựa trên ý kiến của lãnh đạo Nhà trường, đề xuất của Khoa/Bộ môn/Trung tâm, kết quả khảo sát dịch vụ, và nguồn nhân lực của Thư viện.

Điều 6. Các dịch vụ tại chỗ

Hoạt động phục vụ tại chỗ của Thư viện gồm có: Cung cấp không gian đọc/học; Cho mượn phòng học nhóm; Cung cấp trạm máy tính, trạm nghe nhìn phục vụ học tập; Tư vấn tìm kiếm tài liệu và cung cấp tài liệu giảng dạy; Hỗ trợ nghiên cứu.

Điều 7. Đọc tài liệu tại chỗ

1. Bạn đọc của Trường ĐHQT và giảng viên thỉnh giảng được đọc tại chỗ các loại tài liệu:

a) Giáo trình và sách tham khảo trong phòng đọc;

b) Ấn phẩm trên kệ báo, tạp chí;

c) Luận văn, luận án tốt nghiệp.

2. Sau khi sử dụng tài liệu, bạn đọc để tài liệu đúng nơi quy định (tại xe đẩy sách hoặc kệ chờ). Các tài liệu này sẽ được thủ thư sắp xếp về đúng vị trí trong kho.

3. Bạn đọc của các Trường/Viện/Trung tâm có tham gia hợp tác, liên kết Thư viện với Trường ĐHQT được đọc theo điều khoản quy định trong quy chế hợp tác.

Điều 8. Sử dụng phòng học nhóm

1. Các quy định chung

a) Phòng học nhóm tại Thư viện được sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu của các nhóm bạn đọc.

b) Bạn đọc cần đặt giữ chỗ để được sử dụng phòng bằng cách liên hệ trực tiếp hoặc đăng ký trực tuyến.

c) Thời hạn sử dụng phòng cho mỗi nhóm là 90 phút; Thư viện có thể linh động điều chỉnh lịch và thời gian sử dụng phòng căn cứ nhu cầu thực tế của bạn đọc.

d) Nhóm đăng ký sử dụng phòng phải có tối thiểu 4 người, và có số người tối đa bằng với số ghế của phòng.

2. Nhận và sử dụng phòng

a) Bạn đọc xuất trình thẻ SV/HV/NCS, thẻ cán bộ - giảng viên khi nhận phòng.

b) Ca đăng ký bị hủy nếu đến nhận phòng trễ 15 phút.

c) Bạn đọc được thảo luận, thuyết trình, trình chiếu âm thanh/hình ảnh, nhưng tránh gây ồn ào ảnh hưởng đến khu vực bên ngoài.

d) Khi kết thúc ca sử dụng, bạn đọc có trách nhiệm sắp xếp bàn ghế ngăn nắp, lau sạch bảng, thu dọn rác (nếu có).

Điều 9. Hành vi của bạn đọc khi vào Thư viện

1. Xuất trình thẻ SV/HV/NCS, thẻ cán bộ - giảng viên, hoặc thẻ bạn đọc hợp lệ khi vào Thư viện.

2. Thực hiện giao dịch mượn theo hướng dẫn, không tự ý mang tài liệu ra khỏi Thư viện khi chưa được phép. Bạn đọc có nghĩa vụ cho nhân viên thư viện kiểm tra các vật dụng mang ra khỏi Thư viện khi có yêu cầu.

3. Giữ trật tự và tuân theo hướng dẫn của từng khu vực dịch vụ; Đối với khu vực tự học cần tuyệt đối im lặng; Đối với khu vực học nhóm cần trao đổi nhỏ nhẹ, tránh gây ồn ào; Cần sử dụng tai nghe khi sử dụng máy tính và các thiết bị công nghệ ở khu vực chung.

4. Bạn đọc có ý thức văn hóa và ứng xử văn minh, lịch sự khi vào Thư viện.

a) Giữ gìn vệ sinh trong phòng đọc; Giữ gìn tài liệu, vật dụng của Thư viện; Tự bảo quản tài sản cá nhân của mình khi vào Thư viện.

b) Không ngồi ở các lối đi trong kho sách; Không mang thức ăn vào Thư viện; Không hút thuốc trong Thư viện.

c) Không sử dụng máy tính và các thiết bị công nghệ khác để truy cập các trang web hoặc phim có nội dung không lành mạnh.

Chương IV

MƯỢN TÀI LIỆU

Điều 10. Đối tượng được mượn

Những đối tượng sau đây được mượn tài liệu về nhà:

1. Giảng viên, cán bộ - viên chức, và người học của trường;

2. Giảng viên thỉnh giảng được mượn thông qua Khoa/Bộ môn/Trung tâm trực thuộc Trường ĐHQT;

3. Bạn đọc của các Trường/Viện/Trung tâm có tham gia hợp tác, liên kết Thư viện với trường ĐHQT được mượn theo điều khoản quy định trong quy chế hợp tác.

Điều 11. Tài liệu được mượn

1. Bạn đọc được mượn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo có tại phòng đọc (kho sách tự chọn);

2. Tài liệu không được mượn về (chỉ đọc tại chỗ) bao gồm: Báo - tạp chí; Từ điển; Luận văn - luận án; Giáo trình có 1 bản.

Điều 12. Thời hạn và số lượng được mượn

1. Đối với giảng viên, cán bộ - viên chức

a) Quy định chung

 

Số tài liệu được mượn

Thời hạn mượn

Gia hạn mượn

Giảng viên, cán bộ - viên chức

10

30 ngày

14 ngày

 

b) Trường hợp đặc biệt: giảng viên có thể yêu cầu mượn giáo trình trong thời hạn 1 học kỳ, với điều kiện: Phải là giảng viên phụ trách môn học có sử dụng giáo trình.

2. Đối với người học

a) Số tài liệu được mượn

 

Số tài liệu được mượn

Sinh viên đại học

4

Học viên cao học

6

Nghiên cứu sinh

8

 

b) Thời hạn mượn và gia hạn

 

Thời hạn mượn

Gia hạn mượn

 Kho sử dụng cao (giáo trình được mượn nhiều)

Sinh viên bậc đại học

3 ngày

Không gia hạn

Học viên cao học

15 ngày

Nghiên cứu sinh

20 ngày

 Kho khác (sách tham khảo, giáo trình nhiều bản, sách thường thức)

Sinh viên bậc đại học

15 ngày

3 ngày

Học viên cao học

30 ngày

7 ngày

Nghiên cứu sinh

 

Điều 13. Luân chuyển tài liệu

1. Khoa/Bộ môn/Phòng/Trung tâm có thể yêu cầu luân chuyển tài liệu phục vụ hoạt động đào tạo.

2. Trường hợp được giải quyết cho luân chuyển: khi lớp học được tổ chức xa cơ sở chính của Trường.

3. Đơn vị mượn tài liệu có trách nhiệm thu hồi và bàn giao đầy đủ tài liệu về Thư viện sau thời gian sử dụng.

Điều 14. Trách nhiệm của bạn đọc khi mượn tài liệu

1. Kiểm tra tài liệu trước khi mượn, nếu phát hiện hư hỏng phải báo ngay với nhân viên Thư viện;

2. Giữ gìn tài liệu, không làm hư hỏng tài liệu;

3. Trả tài liệu đã mượn cho Thư viện theo thời hạn quy định;

4. Thực hiện nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ/phạt phát sinh khi mượn tài liệu.

Chương V

TRUY CẬP TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

Điều 15. Tài liệu trực tuyến (cơ sở dữ liệu)

1. Tài liệu trực tuyến của Thư viện bao gồm các nguồn nội sinh và các nguồn bên ngoài mà Nhà trường/ĐHQG-HCM được cấp phép truy cập;

2. Thư viện Trường ĐHQT là nơi cấp tài khoản và hỗ trợ truy cập đối với các nguồn tài nguyên nội sinh và các nguồn do Trường ĐHQT mua quyền truy cập;

3. Thư viện Trung tâm ĐHQG là nơi cấp tài khoản và hỗ trợ truy cập đối với các nguồn tài nguyên của ĐHQG-HCM. Bạn đọc có thể liên hệ Thư viện Trường trong trường hợp cần tư vấn, hỗ trợ về việc sử dụng tài nguyên của ĐHQG-HCM.

Điều 16. Truy cập tài liệu trực tuyến

1. Bạn đọc sử dụng tài khoản được Thư viện cấp để truy cập tài liệu trực tuyến;

2. Bạn đọc giữ bí mật thông tin tài khoản truy cập, không tiết lộ và chuyển giao cho người khác sử dụng.

Chương VI

QUY ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 17. Tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ

1. Chấp hành Luật Sở hữu Trí tuệ và các quy chế về sở hữu trí tuệ của Nhà trường khi sử dụng tài liệu của Thư viện;

2. Không sao chụp tài liệu của Thư viện khi chưa được phép; tuân thủ hướng dẫn của thủ thư khi cần sao chụp chương/phần tài liệu phục vụ mục đích học tập;

3. Khi sử dụng tài liệu trực tuyến, bạn đọc không sử dụng bất kỳ hình thức và công cụ tin học nào để tải dữ liệu một cách có hệ thống.

Chương VII

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Tạm khóa Tài khoản Thư viện

Thư viện áp dụng hình thức tạm khóa Tài khoản Thư viện khi bạn đọc vi phạm các trường hợp sau:

Loại vi phạm

Hình thức xlý

Nợ tài liệu quá hạn

Tạm khóa Tài khoản Thư viện cho đến khi bạn đọc trả sách và thanh toán phí phạt quá hạn

Làm hư hỏng, làm mất tài liệu

Tạm khóa Tài khoản Thư viện cho đến khi bạn đọc thanh toán phí phục chế hoặc đền bù

Vi phạm các quy định về hành vi trong phòng đọc và phòng học nhóm

Tùy mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở hoặc tạm khóa tài khoản từ 1 tuần đến 3 tháng

Vi phạm các quy định về truy cập tài liệu trực tuyến

Tùy mức độ vi phạm sẽ bị tạm khóa tài khoản từ 1 đến 6 tháng

 

Điều 19. Phạt tiền hoặc Bồi thường

Thư viện áp dụng các mức phạt tiền/bồi thường như sau:

Loại vi phạm

Mức phạt

Nợ tài liệu quá hạn

Tiền phạt = 20.000đ/ngày/tài liệu x Số ngày nợ tài liệu

Làm mất tài liệu

+ Đền bù đúng tài liệu đã làm mất (đúng tựa đề và tác giả, với ấn bản tương đương hoặc mới hơn), hoặc

+ Đền tiền = 120% x Giá mua tài liệu

Làm hư hỏng tài liệu

+ Nếu hư hỏng nhẹ, đóng tiền phục chế tài liệu = Giá mua tài liệu x 20%

+ Nếu hư hỏng nặng và không thể phục hồi, mức phạt tương đương làm mất tài liệu

Ghi chú: Người vi phạm đóng tiền tại Phòng Kế hoạch Tài chính.

Điều 20. Quy trình xử lý vi phạm

Việc xử lý vi phạm quy định sử dụng Thư viện được thực hiện theo trình tự sau:

1. Thư viện thông báo cho bạn đọc về vi phạm;

2. Bạn đọc chấp hành bị xử lý vi phạm;

3. Trường hợp bạn đọc không chấp hành, Thư viện tạm khóa tài khoản bạn đọc;

4. Trường hợp nợ sách hơn 90 ngày, Thư viện gửi thông báo đề nghị hỗ trợ thu hồi sách về các đơn vị có liên quan (gửi Khoa/Bộ môn đối với sinh viên bậc đại học; gửi Trung tâm Trao đổi Giáo dục Quốc tế đối với sinh viên quốc tế; gửi Phòng Đào tạo Sau đại học/Trung tâm Đào tạo Quản lý Công đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh).

5. Sau khi gửi thông báo về các đơn vị liên quan mà vẫn chưa thu hồi được sách, Thư viện sẽ:

a) Gửi đề nghị xử lý kỷ luật bạn đọc vi phạm đến các đơn vị có liên quan (Phòng Công tác Sinh viên, Đào tạo Sau đại học, Tổ chức Cán bộ, hoặc Trung tâm Trao đổi Giáo dục Quốc tế).

b) Đề nghị Khoa/Bộ môn tạm hoãn xét tốt nghiệp đối với sinh viên vi phạm cho đến khi sinh viên hoàn trả sách hoặc đền bù tài liệu.

Điều 21. Xử lý trường hợp nợ sách khi kết thúc quá trình học hoặc khi thôi việc

1. Người học có nghĩa vụ trả sách đã mượn khi kết thúc quá trình học tập tại Trường; Giảng viên, cán bộ - viên chức có nghĩa vụ trả sách đã mượn khi thôi việc.

2. Căn cứ danh sách sinh viên/học viên/nghiên cứu sinh thôi học hoặc đến kỳ tốt nghiệp do Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Hợp tác Đào tạo Nước ngoài (hệ liên kết) và Phòng Đào tạo Sau đại học cung cấp, Thư viện tiến hành kiểm tra và phối hợp xử lý các trường hợp còn nợ sách. Các phòng chức năng nêu trên chưa cho người học nhận bằng nếu chưa trả sách hoặc chưa đền bù.

3. Căn cứ danh sách sinh viên/học viên Chương trình Trao đổi kết thúc quá trình học tập tại Trường ĐHQT do Trung tâm Trao đổi Giáo dục Quốc tế cung cấp, Thư viện tiến hành kiểm tra và phối hợp xử lý các trường hợp còn nợ sách.

4. Đối với giảng viên, cán bộ - viên chức thôi việc, Thư viện phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ xác nhận về việc bàn giao tài sản.

Điều 22. Xử lý vi phạm đối với bạn đọc của các Trường / Viện / Trung tâm có tham gia hợp tác, liên kết Thư viện với trường ĐHQT

Xử lý theo điều khoản quy định trong quy chế hợp tác, liên kết.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

1. Trưởng Thư viện có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng tổ chức, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện quy chế này;

2. Trưởng các đơn vị, cá nhân trong trường chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế này;

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thì các đơn vị, cá nhân trong trường phản ánh kịp thời về Trưởng Thư viện để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

c99 shell hacklinkseo eskişehir evden eve nakliyat hacklink panel GoogleAnkara escort Çankaya escort Eryaman escort Sincan escort Ankara escort Keçiören escort Ankara escort Ankara escort Ankara escort Malatya escort Malatya escort Beylikdüzü escort Beylikdüzü escort Ankara escort Antalya escort izmir escort izmir escort Escort bayan Escort ankara Ankara escort bayan Ankara escort istanbul escort istanbul escort Bahçeşehir escort Kurtköy escort Pendik escort Maltepe escort Kartal escort Kadıköy escort Ataşehir escort Kurtköy escort Pendik escort Kadikoy escort Kadikoy escort Kadikoy escort Umraniye escort Bostanci escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Ataşehir escort Pendik escort Pendik escort Pendik escort