Yêu cầu luân chuyển tài liệu

Giảng viên có thể đại diện mượn tài liệu cho lớp – đối với các lớp tổ chức xa cơ sở chính.

Để yêu cầu, vui lòng thực hiện các bước sau:

- Tra cứu thông tin về tài liệu: https://library.hcmiu.edu.vn/

- Điền thông tin vào Phiếu đề nghị

- Đến Thư viện trường nhận tài liệu

Điều khoản sử dụng dịch vụ: 1/ Người mượn có trách nhiệm thu hồi tài liệu từ người học; 2/ Người mượn cam kết trả tài liệu đầy đủ và nguyên vẹn cho Thư viện khi kết thúc thời gian giảng dạy môn học